1.
MROZKOWIAK, Mirosław, SOKOŁOWSKI, Marek and KAISER, Alicja. Próba określenia wpływu obciążenia osiowego na wybrane cechy postawy ciała szermierzy = An attempt to determine the effect of the axial load on selected posture fencers. Journal of Education, Health and Sport. Online. 23 October 2016. Vol. 6, no. 10, pp. 309-320. [Accessed 8 December 2023].