1.
GDAŃSKA, Agnieszka, ŚLĘŻYŃSKA, Marzena and WIŚNIEWSKA, Danuta. Czynniki warunkujące aktywność fizyczną oraz jej oddziaływanie w okresie ciąży = Factors affecting the physical activity and its effect during pregnancy. Journal of Education, Health and Sport. Online. 30 September 2016. Vol. 6, no. 9, pp. 699-711. [Accessed 24 June 2024].