1.
MALCHROWICZ-MOŚKO, Ewa and ROZMIAREK, Mateusz. Turystyka eventów sportowych w Poznaniu - aspekty społeczne, kulturowe i polityczne (ze szczególnym uwzględnieniem turnieju UEFA EURO 2012) = Sport event tourism in poznan – social, cultural and political aspects (with the special focus on UEFA EURO 2012). Journal of Education, Health and Sport. Online. 13 October 2016. Vol. 6, no. 10, pp. 158-174. [Accessed 6 December 2023].