1.
SIMINSKA, Joanna, PIETKUN, Katarzyna, GŁOWACKA, Iwona, BEUTH, Wojciech, NOWACKA, Krystyna, HAGNER, Wojciech and SIEDLECKI, Zygmunt. Przegląd wybranych metod rehabilitacji kończyny górnej u pacjentów po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu = A review of selected methods for the rehabilitation of the upper extremity in patients after undergone brain ischemic stroke. Journal of Education, Health and Sport. Online. 25 August 2016. Vol. 6, no. 8, pp. 454-466. [Accessed 24 April 2024].