1.
SIMINSKA, Joanna, PIETKUN, Katarzyna, SIEDLECKI, Zygmunt, GRZYB, Sebastian, NOWACKA, Krystyna, HAGNER, Wojciech, GROBELSKA, Kinga and BEUTH, Wojciech. Znaczenie diagnostyki i leczenia trombolitycznego w udarze nieokrwiennym mózgu = The importance of diagnosis and treatment thrombolytic in ischemic stroke. Journal of Education, Health and Sport. Online. 23 August 2016. Vol. 6, no. 8, pp. 363-374. [Accessed 25 April 2024].