1.
STYCHNO, Ewa and KULCZYCKA, Kinga. Pracoholizm w kategoriach deprecjacji pracy pielęgniarki. Wybrane aspekty = Workaholism in categories of nurses’ work depreciation. Chosen aspects. Journal of Education, Health and Sport. Online. 7 October 2016. Vol. 6, no. 10, pp. 11-21. [Accessed 11 December 2023].