1.
WOŹNIAK, Kamila, RATUSZEK-SADOWSKA, Dorota and ŚNIEGOCKI, Maciej. Embolizacja wewnątrznaczyniowa jako jedna z metod leczenia krwawienia podpajęczynówkowego z pękniętego tętniaka = Endovascular embolization as a method in treatment of subarachnoid hemorrhage from ruptured aneurysm. Journal of Education, Health and Sport. Online. 30 August 2016. Vol. 6, no. 8, pp. 681-687. [Accessed 25 April 2024].