1.
PASIUD, Klaudia and GARCZYŃSKI, Wojciech. Skuteczność kompleksowej fizjoterapii ambulatoryjnej u chorych z rozpoznaniem zapalenia nadkłykcia bocznego kości ramiennej = The efficiency of complex outpatient physiotherapy in patients diagnosed with lateral epicondylitis. Journal of Education, Health and Sport. Online. 24 August 2016. Vol. 6, no. 8, pp. 400-416. [Accessed 1 December 2023].