1.
ŁUCZYK, Robert, JUŚKO, Aneta, ŁUCZYK, Marta, KRZYŻANOWSKA, Ewa and PLOTTKE, Agnieszka. Akceptacja choroby w grupie pacjentów z rozpoznaną dusznicą bolesną niestabilną = Acceptance of the disease in patients with a diagnosis of unstable angina. Journal of Education, Health and Sport. Online. 25 July 2016. Vol. 6, no. 7, pp. 453-470. [Accessed 20 July 2024].