1.
PORZYCH, Piotr, RATUSZEK-SADOWSKA, Dorota, PYSKIR, Małgorzata, SIMIŃSKA, Joanna, OGURKOWSKI, Karol and KITSCHKE, Ewa. Kolumna szyjna kręgosłupa – ruchomość i wybrane sposoby jej pomiaru – przegląd literatury = Cervical vertebral column - mobility and selected ways of measurement - a literature review. Journal of Education, Health and Sport. Online. 25 June 2016. Vol. 6, no. 6, pp. 505-516. [Accessed 23 June 2024].