1.
WESTFAL, Krzysztof M. Prawne aspekty wykorzystania wizerunku sportowca w świetle działań marketingowych = Legal aspects of athletes’ image rights usage in the light of marketing activities. Journal of Education, Health and Sport. Online. 2 June 2016. Vol. 6, no. 6, pp. 69-85. [Accessed 10 December 2023].