1.
GRZEŚKOWIAK, Barbara and SIWY-HUDOWSKA, Anna. Temperament, poczucie własnej skuteczności i jakość życia kobiet regularnie uprawiających sport w porównaniu z kobietami nieaktywnymi fizycznie = Temperament, self-efficacy and quality of life of women regularly doing sport in comparison with physically inactive women. Journal of Education, Health and Sport. Online. 16 June 2016. Vol. 6, no. 6, pp. 359-374. [Accessed 17 June 2024].