1.
KOŁŁĄTAJ, Witold, KARWAT, Irena Dorota, KOŁŁĄTAJ, Barbara, PIECEWICZ-SZCZĘSNA, Halina and SOWA, Magda. Profilaktyka nowotworów u kobiet w Polsce. Sukces, czy niepowodzenie? Opinie pacjentów, lekarzy i instytucji odpowiedzialnych za stan zdrowia – metaanaliza = Prevention of cancer in women in Poland. Success or failure? Opinions of patients, physicians and institutions responsible for health – meta-analysis. Journal of Education, Health and Sport. Online. 15 June 2016. Vol. 6, no. 6, pp. 318-328. [Accessed 14 June 2024].