1.
FIGAJ, Dominika and POCZTA, Joanna. Motywy podejmowania aktywności fizycznej na przykładzie osób trenujących crossfit = Motives on physical activity participation - people training crossfit example. Journal of Education, Health and Sport. Online. 3 June 2016. Vol. 6, no. 6, pp. 95-106. [Accessed 11 December 2023].