1.
MROZKOWIAK, Mirosław and SOKOŁOWSKI, Marek. Zmiany frakcji hemoglobinowej we wczesnej i późnej samoistnej restytucja po wysiłku wytrzymałościowym mężczyzny w 6 dekadzie życia. Opis przypadku = Change the hemoglobin fraction in the early and late intrinsic restitution after exercise endurance of a man in the 6th Decade of life. Description of the case. Journal of Education, Health and Sport. Online. 14 May 2016. Vol. 6, no. 5, pp. 193-210. [Accessed 6 December 2023].