1.
NOWICKI, Grzegorz Józef, RUDNICKA-DROŻAK, Ewa, ŚLUSARSKA, Barbara, PIASECKA, Honorata, ZARZYCKA, Danuta and BRODOWICZ-KRÓL, Magdalena. Różnice deklarowanej częstości samokontroli stanu zdrowia u osób pracujących w zawodach medycznych i pozamedycznych = The difference between the declared frequency of self-health monitoring carried out by representatives of the medical and the non-medical professions. Journal of Education, Health and Sport. Online. 16 May 2016. Vol. 6, no. 5, pp. 236-254. [Accessed 21 June 2024].