1.
NOWICKI, Grzegorz Józef, MŁYNARSKA, Magdalena, ŚLUSARSKA, Barbara, KORECKA, Renata and KOTUS, Marzena. Samoocena stanu zdrowia i jej wybrane uwarunkowania w grupie osób po 65 roku życia, pacjentów Podstawowej Opieki Zdrowotnej = The self-assessment of health and its selected conditions within a group of over-65-year-old primary-care patients. Journal of Education, Health and Sport. Online. 3 May 2016. Vol. 6, no. 4, pp. 447-457. [Accessed 23 June 2024].