1.
POCZTA, Joanna and MALCHROWICZ-MOŚKO, Ewa. Wpływ eventów sportowych na rozwój turystyki w mieście na przykładzie poznańskich imprez sportowych = The impact of sporting events on tourism development in the city - the case study of Poznan. Journal of Education, Health and Sport. Online. 3 May 2016. Vol. 6, no. 4, pp. 151-166. [Accessed 14 June 2024].