1.
KOCHAŃSKI, Bartosz, KAŁUŻNA, Anna, KAŁUŻNY, Krystian, SMUCZYŃSKI, Wojciech, HAGNER-DERENGOWSKA, Magdalena, ZUKOW, Walery and HAGNER, Wojciech. Application of Brian Mulligan manual therapy method in headache treatment – case study = Zastosowanie metody Briana Mulligana w terapii bólu głowy – opis przypadku. Journal of Education, Health and Sport. Online. 13 January 2016. Vol. 6, no. 1, pp. 101-106. [Accessed 14 July 2024].