1.
OLEJNICZAK, Dominik. Praktyczne wykorzystanie health literacy - alfabetyzmu zdrowotnego, jako narzędzia osiągania celów zdrowotnych = Practical use of health-literacy as a tool for achieving health goals. Journal of Education, Health and Sport. Online. 27 February 2016. Vol. 6, no. 2, pp. 238-243. [Accessed 30 November 2023].