1.
BARANOWSKA, Aneta Sylwia. Płodowy zespół alkoholowy (FAS) jako zagrożenie dla rozwoju dziecka = Fetal alcohol syndrom (FAS) as threat to a child’s development. Journal of Education, Health and Sport. Online. 20 March 2016. Vol. 6, no. 3, pp. 148-158. [Accessed 6 December 2023].