1.
KOCJAN, Janusz. Impact of anxiety and depression to kinesiophobia (fear of movement) level among patients with cardiovascular diseases. A comparison study = Wpływ lęku i depresji na poziom kinezjofobii (lęku przed ruchem) wśród pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowego. Badanie porównawcze. Journal of Education, Health and Sport. Online. 15 March 2016. Vol. 6, no. 3, pp. 81-90. [Accessed 13 June 2024].