1.
WEBER-RAJEK, Magdalena, KOWALSKA, Monika, RADZIMIŃSKA, Agnieszka, STRĄCZYŃSKA, Agnieszka and ZUKOW, Walery. Przezskórna elektrostymulacja nerwów (TENS) w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego = Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) in the treatment of low back pain. Journal of Education, Health and Sport. Online. 9 March 2016. Vol. 6, no. 3, pp. 11-20. [Accessed 3 December 2023].