1.
SIEDLACZEK, Marcin, SIEDLACZEK, Aleksandra, SROKOWSKI, Grzegorz, SROKOWSKA, Anna, KOWALIK, Tomasz, RADZIMIŃSKA, Agnieszka, BUŁATOWICZ, Irena and ZUKOW, Walery. Łokieć tenisisty - czy jest to tylko problem lokalny? = Tennis elbow - is it only a local problem?. Journal of Education, Health and Sport. Online. 30 December 2015. Vol. 5, no. 12, pp. 535-543. [Accessed 13 April 2024].