1.
LENARD, Rafał, ZIELIŃSKA, Urszula, MICHALCZAK, Magdalena, SOBIESZCZAŃSKA, Anna and SMOLEŃ, Agata Barbara. Ocena przydatności parametrów przezklatkowego badania echokardiograficznego w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca = The assessment of fitness parameters of transthoracic echocardiography in the diagnosis of coronary heart disease. Journal of Education, Health and Sport. Online. 31 December 2015. Vol. 5, no. 12, pp. 701-716. [Accessed 21 May 2024].