1.
MĘDRAK, Anna, RŻANY, Michał, OTREMBA, Barbara, BRODOWSKA, Elwira, SZYNAL, Magdalena, ALCER, Magdalena, GÓRECKA, Anna, STEFANIAK, Tomasz, SUSZYŃSKI, Krzysztof and GÓRKA, Dariusz. Akademickie Związki Sportowe jako droga do rozwoju aktywności sportowej wśród studentów śląskich uczelni = University Sports Association as the way to sport activity development among Silesian students. Journal of Education, Health and Sport. Online. 30 November 2015. Vol. 5, no. 11, pp. 616-628. [Accessed 13 April 2024].