1.
PILEWSKA, Wiesława and MATCZAK, Paweł. Aspekty sprawności sportowej w rywalizacji tanecznej par tańca sportowego stylu standardowego na podstawie oceny wyników próby wytrzymałości 20 m – bieg wahadłowy = Aspects of fitness sports pairs dance in dance competition sports style standard performance assessment tests strength – 20 m gear swing. Journal of Education, Health and Sport. Online. 30 November 2015. Vol. 5, no. 11, pp. 595-605. [Accessed 8 December 2023].