1.
MROZKOWIAK, Mirosław. Deskrypcja różnic powierzchni plantokonturogramu między lewą a prawą stopą populacji dziewcząt w wieku od 4 do 18 lat, w ujęciu odsetkowym i w świetle mory projekcyjnej. Journal of Education, Health and Sport. Online. 27 November 2015. Vol. 5, no. 11, pp. 433-440. [Accessed 13 April 2024].