1.
KAŹMIERCZAK, Urszula, ZNISZCZOL, Paweł, KROPKOWSKA, Patrycja, GOCH, Aleksander, RADZIMIŃSKA, Agnieszka, STROJEK, Katarzyna, WEBER-RAJEK, Magdalena, KĘDZIERSKI, Andrzej and ZUKOW, Walery. Ocena siły mięśniowej i zakresów ruchów stawów obręczy barkowej i odcinka szyjnego kręgosłupa u osób po laryngektomii. Journal of Education, Health and Sport. Online. 3 November 2015. Vol. 5, no. 11, pp. 25-42. [Accessed 2 December 2023].