1.
KAŹMIERCZAK, Urszula, GOCH, Aleksander, SROKOWSKI, Grzegorz, KROPKOWSKA, Patrycja, ZNISZCZOL, Paweł, RADZIMIŃSKA, Agnieszka, STROJEK, Katarzyna and ZUKOW, Walery. Ocena równowagi i położenia środka ciężkości u pacjentów po laryngektomii = The assessment of the balance and of the centre of gravity in patients after laryngectomy. Journal of Education, Health and Sport. Online. 31 October 2015. Vol. 5, no. 10, pp. 275-283. [Accessed 29 November 2023].