1.
RUTKOWSKA, Aneta, SKONIECZNA, Joanna and OLEJNICZAK, Dominik. Badanie poziomu satysfakcji pacjentów z funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce i we Włoszech. Analiza porównawcza = Measuring patient satisfaction in primary health care. Comparative analysis. Journal of Education, Health and Sport. Online. 28 October 2015. Vol. 5, no. 10, pp. 251-261. [Accessed 25 June 2024].