1.
GALOR, Wiesław, NADOLNY, Grzegorz and SZATTEN, Dawid Aleksander. Stan infrastruktury hydrotechnicznej w aspekcie rozwoju turystyki i transportu wodnego na Kanale Bydgoskim. Journal of Education, Health and Sport. Online. 23 October 2015. Vol. 5, no. 10, pp. 146-157. [Accessed 16 June 2024].