1.
DRUMIŃSKA, Ewelina, WILCZYŃSKA, Sylwia, PUJSZO, Małgorzata and STĘPNIAK, Robert. Pedagogika zdrowia – sekcja judo jako miejsce „uczenia się zdrowia” mężczyzn w różnym wieku = Health pedagogy - Section judo as a space of "health learning" men of different ages. Journal of Education, Health and Sport. Online. 13 October 2015. Vol. 5, no. 10, pp. 79-90. [Accessed 4 December 2023].