1.
KOCHAŃSKI, Bartosz, KAŁUŻNA, Anna, KAŁUŻNY, Krystian, WOŁOWIEC, Łukasz, LEONIUK, Jacek, HAGNER-DERENGOWSKA, Magdalena, ZUKOW, Walery and HAGNER, Wojciech. Ocena funkcjonalna osób trenujących boks z wykorzystaniem testu Functional Movement Screen (FMS) = Functional evaluation of competitors practicing boxing using the Functional Movement Screen (FMS). Journal of Education, Health and Sport. Online. 6 October 2015. Vol. 5, no. 10, pp. 19-28. [Accessed 14 July 2024].