1.
SOWA, Magda, KOŁŁĄTAJ, Witold, KOŁŁĄTAJ, Barbara, KARWAT, Irena Dorota and SZAKUŁA, Justyna. Samoleczenie wśród studentów medycyny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie = Self-medication practice among medical students of Medical University in Lublin. Journal of Education, Health and Sport. Online. 20 July 2015. Vol. 5, no. 7, pp. 439-452. [Accessed 8 December 2023].