1.
MROZKOWIAK, Mirosław and JAZDOŃCZYK, Paulina. Związki zespołu cech kręgosłupa-miednicy i stóp dziewcząt i chłopców w wieku od 4 do 18 lat = Relationships in the Spine-Pelvis System and Feet in Girls and Boys Aged 4 to 18 Years. Journal of Education, Health and Sport. Online. 11 July 2015. Vol. 5, no. 7, pp. 226-250. [Accessed 25 July 2024].