1.
MARCHWANT, Przemysław, CIEŚLICKA, Mirosława, MUSZKIETA, Radosław, ZUKOW, Walery and IERMAKOV, Sergii. Wpływ treningu na sprawność ogólną i specjalną piłkarzy Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży w Bydgoszczy i MLKS Włókniarza Okonek = The impact of training on the efficiency overall and special players Youth Sports Training Center in Bydgoszcz and MLKS. Journal of Education, Health and Sport. Online. 30 May 2015. Vol. 5, no. 5, pp. 463-486. [Accessed 25 April 2024].