1.
ŁUCZYK, Marta, PIETRASZEK, Agata, ŁUCZYK, Robert, STANISŁAWEK, Andrzej, SZADOWSKA-SZLACHETKA, Zdzisława and CHARZYŃSKA-GULA, Marianna. Występowanie i nasilenie zaburzeń lękowych i depresyjnych u kobiet z rakiem piersi przygotowywanych do leczenia chirurgicznego = Incidence and intensification of anxiety and depressive disorders at women with breast cancer prepared for the surgical treatm. Journal of Education, Health and Sport. Online. 6 May 2015. Vol. 5, no. 5, pp. 52-66. [Accessed 21 June 2024].