1.
KAŹMIERCZAK, U., RADZIMIŃSKA, A., DZIERŻANOWSKI, M., BUŁATOWICZ, I., STROJEK, K., SROKOWSKI, G. and ZUKOW, W. Korzyści z podejmowania regularnej aktywności fizycznej przez osoby starsze = The benefits of regular physical activity for the elderly. Journal of Education, Health and Sport. Online. 12 January 2015. Vol. 5, no. 1, pp. 56-68. [Accessed 21 April 2024].