1.
JANAS, Anna, CHIŻYŃSKI, Adam, SZCZEPKOWSKA, Aleksandra, OLBORSKA, Anna and OSICA, Piotr. Ogniska zakażenia pochodzenia zębowego u chorych kardiologicznych = Dental focal infections in patients with cardiac issues. Journal of Education, Health and Sport. Online. 18 January 2015. Vol. 5, no. 1, pp. 87-99. [Accessed 22 April 2024].