1.
KOCHAŃSKI, Bartosz, PLASKIEWICZ, Anna, KAŁUŻNY, Krystian, PAWILICKA, Aleksandra, SMUCZYŃSKI, Wojciech, HAGNER-DERENGOWSKA, Magdalena, ZUKOW, Walery and HAGNER, Wojciech. Atypical Rett syndrome form – case study = Nietypowa postać zespółu Retta – opis przypadku. Journal of Education, Health and Sport. Online. 28 February 2015. Vol. 5, no. 2, pp. 173-178. [Accessed 9 December 2023].