1.
TOMASZEWSKA, Edyta, CICHOSZ, Michał, KOCHAŃSKI, Bartosz, PLASKIEWICZ, Anna and ZUKOW, Walery. Obecne spojrzenie na rehabilitację Zespołu Odpychania (Zespołu Pushera). Przegląd literatury oraz doświadczenia własne = The current look of repulsion on pusher syndrome. Review of the literature and our own experience. Journal of Education, Health and Sport. Online. 14 March 2015. Vol. 5, no. 2, pp. 196-207. [Accessed 28 November 2023].