1.
PIETRYKOWSKA, Anna, KOCHAŃSKI, Bartosz, PLASKIEWICZ, Anna, KAŁUŻNY, Krystian, ZUKOW, Walery and HAGNER, Wojciech. Znaczenie badań laboratoryjnych w diagnostyce udaru mózgu = The importance of laboratory tests in the diagnosis of stroke. Journal of Education, Health and Sport. Online. 26 February 2015. Vol. 5, no. 2, pp. 133-140. [Accessed 11 December 2023].