[1]
J. Gruszka, A. Zwierzyńska, M. Dolecka-Ślusarczyk, and O. Adamczyk-Gruszka, “Fetomaternal hemorrhage - case report”, J Educ Health Sport, vol. 12, no. 12, pp. 220–224, Nov. 2022.