[1]
M. Mońka and J. Pietraszewska, “Wskaźnik palców a budowa ciała i sprawność motoryczna mężczyzn trenujących sporty walki i nietrenujących = The digit ratio 2D:4D and body build and motoric fitness of men training martial arts and non-athletes”, J Educ Health Sport, vol. 6, no. 12, pp. 412–423, Dec. 2016.