[1]
M. Ratajek-Gruda, M. Grzejszczak, and A. Janas-Naze, “Trudności diagnostyczne nieleczonej torbieli zastoinowej wargi górnej = Diagnostic difficulties of not treated congestive cyst of the upper lip”, J Educ Health Sport, vol. 6, no. 12, pp. 604–613, Dec. 2016.