[1]
E. Warchoł-Sławińska, M. Furtak-Niczyporuk, K. Włoch, and A. Żuber, “Realizacja zaleceń lekarza rodzinnego przez pacjentów w wybranych jednostkach chorobowych = Implementation of the recommendations of the General Practice Doctor by patients in selected disease entities”., J Educ Health Sport, vol. 6, no. 12, pp. 171–183, Dec. 2016.