[1]
J. Pyskir, D. Ratuszek-Sadowska, M. Pyskir, K. Pawlak-Osińska, I. Szymkuć-Bukowska, and W. Hagner, “Ocena i porównanie wybranych parametrów stabilności postawy u pacjentów z zaburzeniami równowagi i osób zdrowych w badaniach stabilometrycznych = Assessment and comparison of selected parameters of posture stability in patients with balance disorders and healthy people by stabilometric analysis”, J Educ Health Sport, vol. 6, no. 12, pp. 230–242, Dec. 2016.