[1]
M. A. Kosiński and W. A. Kosiński, “Analiza różnic w ocenie stresu i lęku przedstartowego z wykorzystaniem testów SCAT i CSAI-2d = Analysis of differences in the evaluation of pre-competition stress and anxiety using SCAT and CSAI-2d tests”, J Educ Health Sport, vol. 6, no. 12, pp. 53–61, Dec. 2016.