[1]
B. V. Panov, “Медицинское обеспечение водителей транспорта: проблемы и пути решения = Medical provision of transport drivers: problems and ways of solving = Медичне забезпечення водіїв транспорту: проблеми і шляхи рішення”, J Educ Health Sport, vol. 6, no. 11, pp. 565–583, Feb. 2017.